Xunta de Galicia
Rexistro da Galeguidade
INSCRICIÓN NO REXISTRO DA GALEGUIDADE (PR940C)
Os campos en negrita son obrigatorios e deberán ser adecuadamente completados antes de gardar os cambios.
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnoloxica de Galicia (Amtega)
Información de contacto:
https://emigracion.xunta.gal/contacto/secretaria
Teléfono: 00 34 981 95 71 72
(de 7:45 a 15:15 en horario peninsular español)