Xunta de Galicia
Rexistro da Galeguidade
RECOÑECEMENTO AO ABEIRO DA LEI 7/2013 DA GALEGUIDADE (PR940A) - INSCRICIÓN NO REXISTRO DA GALEGUIDADE (PR940C)
 
Os campos en negrita son obrigatorios e deberán ser adecuadamente completados antes de gardar os cambios.
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Información de contacto:
https://emigracion.xunta.gal/contacto/secretaria
Teléfono: 00 34 981 95 71 72
(de 7:45 a 15:15 en horario peninsular español)